Köp

Audio Cable - Blue Line 2x2m / En prisvärd signalkabel för den som vill ha det bästa men till ett mindre pris.

En välskärmad interconnect-kabel som är smidig och flexibel. Kabeln har guldpläterade kontakter och ledare av syrefri koppar.

Vi har dessutom lagt stor vikt vid skärmningen som är en viktig del i att minimera distorsion och störningar.

  • Dubbelskärmad
  • Ledare av syrefri koppar
  • Guldpläterade kontakter
  • Mekaniskt stabil och tålig men ändå flexibel
  • 75 ohms impedans

Blue Line är en ny serie kablar med hög prestanda till ett mycket bra pris. De kan användas både som analog signalkabel eller digital koaxialkabel pga sin väldefinierade karakteristiska impedans.

 

Den bästa kabeln är den som inte låter alls
Vår utgångspunkt är att den bästa kabeln är den som inte låter alls, dvs inte påverkar signalen på något sätt.

Att kablar och deras påverkan på ljudåtergivning är ett hett debatterat ämne inom High End-kretsar är ett välkänt faktum. Många fabrikanter lovar guld och gröna skogar bara man köper just deras kabel. Samtidigt är det i många fall svårt att konstatera någon mätbar skillnad i återgivning mellan olika kablar.

Vi väljer att inte ge oss in i den subjektiva diskussionen om vilka kablar som låter bäst osv. Däremot kan vi förklara rent tekniskt varför det är viktigt med bra kablar.

 

Skärmning
Att hålla externa störningar borta från signalkedjan är lika viktigt som att hålla signalen i sig fri från distorsion. En välskärmad kabel hjälper till att uppnå detta. Blue Line har dubbel skärmning som effektivt stänger ute magnetfält och störningar från närliggande enheter.

 

Karakteristisk impedans
En kabel som har ett balanserat förhållande mellan kapacitans och induktans får en karakteristisk impedans, alltså ett konstant växelspänningsmotstånd. På samma sätt som en koaxialkabel överför TV-signaler över långa sträckor kan en audiokabel överföra ljud på ett mycket exakt och förlustfritt sätt, dessutom oavsett frekvens.

En "vanlig" kabel drabbas ganska snabbt av förluster pga induktans eller kapacitans när frekvensen är hög. Resultatet blir "ringningar" vid resonansfrekvenser, tidsförskjutningar som är frekvensberoende och andra former av distorsion som påverkar signalen.

Det kan yttra sig som "diffus" diskant eller ojämn frekvensgång. För att undvika detta har våra kablar en väldefinierad karakteristisk impedans som är konstant över frekvensregistret.

 

Mekanisk stabilitet
Vi lägger stor vikt vid att hålla den mekaniska kvaliteten hög på våra kablar. Bra kontakter och rejäla höljen minimerar risken för dålig kontakt, glapp och andra problem. Dessutom håller kablarna för lång tids användning, även i tuff miljö.


Tillbaka till webbplatsen