Generell FAQ & Support
Välj en produkt i menyn för att se specifik support.
Var kan jag hitta mjukvara till min XTZ-produkt?

Om din XTZ-produkt inkluderar mjukvara, kan den laddas hem från dess specifika produkt-sida.

Använder ni äkta SEAS element?

Ja,vi använder äkta SEAS element och vi har mångårig relation med SEAS så ni kan kontakta  SEAS  i Norge för kontroll.


Har XTZ några planer på att ta fram en AV-receiver i framtiden?

Nej, för tillfället har vi inga planer på att tillverka en AV-receiver. Vi vill behålla fokus på att ta fram högtalar-, subwoofer-  och stereo-förstärkare med bästa möjliga kombination av pris och prestanda.

Är era högtalare tungdrivna för förstärkaren?

Det som gör en högtalare tungdriven är avancerade filter med "svåra" impedansförlopp och djupa "dippar"/dalar i impedansförloppet. Våra högtalare har ett väldigt förstärkarvänligt impedansförlopp då vi har lagt stor möda på att optimera filterkonstruktion och parametrar. Tex når impedansen sällan under de specificerade 4 ohm som är standard, något som annars är ganska vanligt hos andra högtalare.Vilken normal, väldesignad förstärkare som helst kan användas.

En mycket vanlig missuppfattning är att högtalare med lägre känslighet samtidigt är svårdrivna. Det är inte sant, utan är oftast bara en fråga om hur mycket  ljudtryck man får ut vid en viss effekt. Självklart behöver en högtalare med en känslighet på 88 dB/1 watt mer effekt för att nå samma ljudtryck som en högtalare på 90dB/1 watt. Samtidigt kan högtalaren med högre känslighet ändå innebära en svårare last för förstärkaren om det finns starkt reaktiva komponenter i delningsfiltret, eller impedans-"dippar" på vissa frekvenser.
Är era subwoofers extra känsliga för placering?

Nej, inte mer än någon annan subwoofer.Det är felaktigt och påstå att en subwoofer är känslig för olika positioner utan det är rummet i fråga som avgör hur känslig en subwoofer är beroende på olika placeringar.Anledningen är att frekvenser under 100hz sprider sig lika mycket i alla riktningar oavsett konstruktion.Men XTZ:s subwoofers har en stor fördel när det kommer till dina möjligheter att justera ljudet på flera olika sätt med baspluggar till basreflex-portar,filters och olika EQ alternativ. Detta gör det enkelt att hitta en bra placering och en perfekt basåtergivning.

Har era högtalare en bred/stor ljudbild?

En stor ljudbild beror mest på hur mycket refekterat ljud kontra direkt ljud från högtlalaren,mer reflexer från väggar,tak och golv ger en större ljudbild men samtidigt blir ljudbilder mer diffus och inte lika tydlig om reflexerna är mindre och därmed en mindre ljudbild.Så detta är en avvägning och mycket subjektivt.Även hur man riktar högtalarna påverkar om högtalaren är riktad mot lyssnaren eller mer rakt fram.Samma avvagning är det med högtalarens spridning där man i vissa fall vill ha en viss spridnning för att täcka upp rummets olika platser men i andra fall optimera endast en lyssningsplats så det gäller att balansera spridningen beroende på andvändning.
Ljudets strålningsmönster är väldigt frekvens-beroende. Låga frekvenser sprids i princip 360 grader, men högre frekvenser är riktade. Som exempel våra modeller som använder en banddiskant kommer till exempel att rikta ljud i en bred horisontell vinkel, men vertikal strålning är begränsad. Detta är en fördel då energimängden som utstrålas mot taket och golvet minskar. Följaktligen minskar även reflektionerna och vi får färre fasfel från rummet. Läs mer i vår ljud-filosofi.

Fungerar era subwoofers för musik och filmer?

Ja, det gör dem. Vi tycker att en bra subwoofer ska kunna återge både musik- och filmljud. I grund och botten är det ingen skillnad på att återge musik- eller filmljud eftersom vår referens är samma nämligen verkligheten. En subwoofers uppgift är att spela upp vilken information som än finns i in-signalen. Om det är en bra subwoofer, kommer den att utföra detta på ett naturligt och korrekt sätt utan att lägga till någon karaktär eller förvrängning. Läs mer i vår ljud-filosofi.

Fungerar era DSP appar eller mjukvaror till andra hörlurar?

Vi har gjort en DSP optimering baserat på mätning av våra lurar det innebär att andra lurar som har en annan karaktär kan i många fall bli sämre är DSP optimering eftersom toppar och dalar ej matchar i frekvens.


Hur vet jag om XTZ:s högtalare passar mig?

Vi optimerar våra högtalare för neutral återgivnings-karaktär. Principen är att ta fram ett ofärgat ljud, så rent och exakt som möjligt. Om du inte föredrar den här typen av ljud, är våra högtalare utrustade med flera alternativ för justering, vilket låter dig anpassa ljudet till ditt din smak  och även till rummet vilket är väldigt viktigt. På det här sättet erbjuder våra högtalare större möjligheter att uppnå det ljud du vill ha, jämfört med andra märken. Om du fortfarande inte är övertygad, så har vi ett "Buy & try"-koncept där du i 3 veckor får prova produkten men alternativet  att lämna tillbaka högtalarna med full återbetalning. Läs mer i vår ljud-filosofi.


Bör inte en center högtalare ha två mellanregister-/bas-element?


Vi har flera modeller med ett mellanregister-/baselement och en diskanthögtalare, istället för det mer vanligt förekommande konceptet med en diskanthögtalare och två mellanregisters-element. Precis som alla andra högtalare, är detta en kompromiss, och båda lösningarna har sina för- och nackdelar. Många tror att en center högtalare är någon form av specialhögtalare, men så är inte fallet. En vanlig högtalare fungerar i princip utmärkt som en center.

Ett undantag är vår Cinema M6 som har två mellanregister-/baselement men där ha vi löst det "klassiska" fasproblem som de allra flesta normala centerhögtalare har.Därför är M6 en väldigt unik högtalare. Läs mer under produktinfon M6 men öven i vår ljud-filosofi.


Bör jag köpa en 10" eller 12" subwoofer

Det finns ingen generell regel där man kan säkert säga att en 10" subwoofer är att föredra mot en 12".Däremot kan man säga att en större subwoofer har i de flesta fall mer kraft och kan uppnå högre ljudtryck än en 10" och förutom mer kraft så ger de i de flesta fall en relativt lägre distortion vid en viss volym.

Vanliga missuppfattningar :

10" passar bättre i ett mindre rum? Nej detta stämmer ej.

10" är mer snabb än en 12" ? Nej,det stämmer inte.Snabbhet att klara snabba basförlopp skiljer ej åt mellan 10" och 12" bas utan det beroe mer på hur element/låda är konstruerad.Det betyder att en 12" kan vara snabbare är en 10" men självklart ochså tvärtom.Att tänka på är att ett 12" element behöver röra sig mindre är ett 10" element för samma ljudtryck vilket kompenserar det faktum att de större elementet kan ha större massa.


Är det viktigt att ha identiska högtalare i ett surround-system?

Det är en fördel, men inte nödvändigt i de flesta fall. Vanligtvis rekommenderar vi att använda samma, eller åtminstone liknande, högtalare när man matchar front-högtalare med center-högtalaren. De bakre kanalerna återger bara en liten del av informationen - ambiens och effekter, så behovet av att matcha dessa tonalt är begränsat.Det är mer viktigt att varje högtalare är av bra kvalité än att de är helt identiska i kararktär.

Vilken karaktär har XTZ-högtalare?

Vi har valt att optimera våra högtalare för en neutral återgivning. Enligt vår filosofi är den enda användbara referensen en återgivning helt utan ljudfärgning.Målet är att försöka återge ett veklighetstroget ljud och därför försöker vi optimera våra produkter men en så jämn frekvensgång och så låg förvängning som möjligt. Läs mer i vår ljudfilosofi.

Vad är Buy & Try och hur fungerar det?

Vi är först ut på marknaden med att erbjuda Buy & Try för att bevisa att vi endast vill ha nöjda kunder.  Buy & Try innebär att du kan köpa och test-lyssna på produkterna hemma under tre veckor, och om du inte är nöjd kan du lämna tillbaka produkten med full återbetalning. Produkterna måste lämnas tillbaka i nyskick i dess originalförpackningar. Återlämningen måste godkännas av oss i förväg, och vi kommer att hjälpa dig hitta de bästa prisalternativen för leverans genom våra kontakter och avtal med leveransbolag. Leveransavgiften du betalar är givetvis så låg som nettopriset vi får. Vänligen observera, spara alltid originalförpackningen! Buy&Try

Var kan jag lyssna på XTZ-produkter?

Du kan självklart lyssna på våra produkter hos våra återförsäljare.Men när man lyssnar på HiFi-produkter tar det lång tid även för en erfaren person att göra en rättvis kvalitetsuppskattning. Det absolut bästa sättet är att testa hemma (ett lyssnings-rum i en affär låter aldrig likadant som ditt eget lyssnings-rum). Av denna anledning erbjuder vi Buy & Try med full återbetalnings-policy om du inte är nöjd (högtalarna måste vara i nyskick när de anländer till oss) inom tre veckor.

Vem behöver XTZ Room Analyzer?

Room Analyzer är ett mätverktyg för att kontrollera högtalare, rum och kombinationen av högtalare och rum. Det skulle kunna anses onödigt för en "vanlig" kund för att använda dessa produkter, men rummet och högtalarna avgör ca 95% av slutresultatet. Att förbättra rummet och högtalarna är ett effektivt sätt att få bättre ljud. Exempelvis kan rätt placering av högtalarna kan i vissa fall förbättra ljudet mer än köpa dyra kablar och elektronik. Läs mer.

Varför brummar min subwoofer?

Det absolut vanligaste felet är att det uppstår ett sk "jordbrum". Oftast beror det på att lågnivåkabeln är för dåligt skärmad eller har för hög resistans i jordledaren. Om ni har brum, prova att dra ur kabeln ur subwoofern. Försvinner brummet då, prova med en annan bättre skärmad kabel, gärna så kort som möjligt. Om brummet försvinner eller blir mindre ligger felet i kabel eller i huvudförstärkaren. Brum kan även uppstå för att man tex har kopplat in TV-signalen i samma förstärkare. Det beror då på att olika komponenter i anläggningen har olika jordpotential. Man kan ofta lösa det genom att driva så många av enheterna som möjligt från samma vägguttag. Prova att koppla ur allting annat än subwoofern ur förstärkaren. Brummar det fortfarande då, så kan du kontakta vår support.

Kontakt

Varför når inte vissa av XTZ:s subwoofers 20 Hz?

En bas som går linjärt ner till 20Hz skapar ibland problem i ett vanligt rum och är därför inte alltid optimalt. Det fungerar naturligtvis bra i ett väldämpat rum, men normala rum har ej tillräcklig dämpning i basområdet.Därför har vi valt  att anpassa våra subwoofers både för väldämpade rum och för mer normala rum, vilket innebär att rummets förstärkning med fallande frekvens tas med i beräkningen.Flera modeller som Cinama och .17 serien har en switch där du väljer läge beroende på rummet. En subwoofer som optimeras ner till 20Hz ger även mindre energi högre upp i frekvens, så när det gäller ljudtryck så är en subwoofer alltid en kompromiss mellan djupbas och basåtergivning högre upp i frekvens man kan således välja mellan att optimera maximalt ljudtryck vid låga frekvenser eller vid högre frekvenser eller konstrurera så ljudtrycket blir likt över hela basregistret vilket då ger lite lägre maximalt ljudtryck.

Många produkter på marknaden anges med "saltade" fakta eller utan info vid vilken -dB punkt som basen har vid 20Hz.
Den vanligaste standard är vid +/-3dB i ett ekofritt rum.

 Läs mer i vår ljud-filosofi.

Varför är känsligheten ganska låg på vissa av era modeller?

Det är en vanlig missuppfattning att hög känslighet alltid är bättre än en lägre men detta stämmer ej eftersom de fysiska lagarna sätter en gräns på hur hög känslighet man kan få ut utan och få en för hög förvrängning av ljudet.Detta är mao en kompromiss man måste hitta mellan känslighet kontra förvrängning.

Många produkter på marknaden anges med icke korrekta värde som exempel kan toppvärde av känslighet anges medan gänse standard är genomsnittsvärde.

Exempelvis vår 99 serien har relativt låg känslighet men det beror på att vi använder ett av marknadens bästa element från SEAS med otroligt låg förvrängning och därmed kommer känsligheten bli lite lägre.Är en surroundhögtalare som S5 alltid bättre än en fronthögtalare som t.ex. M6 som bakhögtalare?

Allt handla om kompromisser så man måste ta med alla aspekter i detta svar.

Om man inte har en begränsad budget så kommer M6 bli en bättre lösning eftersom de har ett renare ljud, klarar högre SPL samt har ett mer riktat ljud, vilket minskar rummets påverkan. Har man dessutom ett begränsat område där man har möjlighet att sitta, och man kan placera högtalarna perfekt med rätt vinkel och avstånd, då kommer M6 göra ett bättre jobb.


Om man däremot har begränsad budget, ja då är det motiverat att lägga mer pengar av den totala budgeten på fronthögtalarna och mindre på bakhögtalarna, eftersom ljudet där är mer begränsat i förhållande till ljudet i fronthögtalarna och man är därför inte lika "kräsen" på det ljudet som kommer från bakhögtalarna.

Om man har många "säten" i biorummet som man vill fylla med välbalanserat ljud och kanske dessutom tvingas ha många “säten” långt bak och nära bakvägg samt kanske har begränsat med möjligheter och placera bakhögtalarna var man vill, då kan en di-pol eller tri-pol (t.ex. S5 klarar både di-pol och tri-pol) vara en bättre lösning.

Om man kan placera högtalare perfekt finns inget värde rent teknisk att sprida ljudet i bakkanaler, det kommer bara göra ljudet mer diffust och vara mer påverkat av rummet vilket i de flesta fall är negativt för ljudåtergivningen.

Skall ljudet från en högtalare spridas eller vara mer riktat?

Här går olika "skolor" isär och det finns därför två skilda sätt att skapa det "rätta" ljudet.

A. Man låter ljudet från högtalaren spridas för att låta rummets akustiska egenskaper hjälpa till att sprida ljudet, detta för att få mer likt ljud/ljudbild oavsett var man sitter i rummet.

B. Man riktar ljudet maximalt för att rummet ska påverka ljudet/ljudbilden så lite som möjligt.

Fördelen med A är spridningen och man kan få mer likt ljud/ljudbild oavsett var man sitter i rummet. Men det är helt omöjligt och få samma ljud på olika positioner i ett rum.

Nackdelen med A är därför att olika rum sprider på väldigt olika sätt och att olika stora rum påverkar spridningen olika. Ljudet blir väldigt slumpartat bra eller dåligt beroende på hur rummet är beskaffat. När ljud sprids och studsar på väggar och dylikt får man också stora problem med fasfel och fasutsläckning som leder till ojämnt frekvensomfång och en dessutom en diffus ljudbild.

Därför har vi valt en riktad konstruktion på våra högtalare.

Den stora fördelen med B är alltså att rummet påverkar återgivningen i mindre grad vilket gör att högtalarna fungerar bättre i olika typer av rum. Ljudbilden kommer bli betydligt klarare och mer "skarp" från en högtalare med riktat ljud. Samma lagar gäller om det är en fronthögtalare eller bakhögtalare.

Ljudupplevelsen är en smaksak. Vilken ljudkaraktär gillar folk generellt?

Det man som enskild lyssnare upplever är något subjektivt och högst personligt, men oberoende tester visar att genomsnittslyssnaren föredrar en ljudåtergivning med neutral klang. Desto mer van lyssnaren blir, desto mer uppskattas det neutrala ljudet. Anledningen är att en neutral klang ger alla instrument och frekvenser lika mycket "utrymme" i ljudbilden vilket ger mer detaljer och ett ljud som inte tröttar öronen. Det omvända är ett färgat ljud som ger vissa frekvenser mer utrymme och ett "tröttande" ljud. Att uppskatta rent och verklighetstroget ljud kan jämföras med att provsmaka viner, mat eller titta på konst. Det krävs erfarenhet och referenser att jämföra med för att uppskatta ett riktigt fint gammalt årgångsvin, vällagad mat eller konst (som likt en bättre ljudanläggning generellt sett kostar mer pengar).

  

Vilken ljudkaraktär gillar man generellt?

Förutom erfarenheter och referenser finns det också stora variationer när det gäller vilket typ av ljudkaraktär man föredrar. När det gäller mellanregister och diskant är smakriktningarna mindre olika, vilket gör att den större delen erfarna lyssnare föredrar ett neutralt ljud med en så rak och jämn frekvensrespons som möjligt. Undantagsvis föredrar vissa en klart förhöjd diskantnivå som kan tyckas ge mer detaljerad ljudbild.

Däremot när det gäller basåtergivning finns det stora variationer och skillnader:

 • Olika personer har olika smak på basåtergivningen avseende nivå och ljudkaraktär
 • Olika rum påverkar basåtergivningen på olika sätt
 • Lyssningsnivå påverkar hur man upplever ljudåtergivningen
 • Man kan olika referenser på musik jämfört med hemmabio
Är delningsfilter viktigt?

Delningsfilter i högtalare är mycket viktigt. Även om man väljer de allra bästa element kommer ljudkvalitén bli väldigt begränsad om inte delningsfiltret fungerar korrekt.

När det gäller delningsfilter så är det även här kompromissandets konst som gäller. Utmaningen är att få flera viktiga parametrar att fungera bra i förhållande till varnadra.


Dessa är:

 • Faslinjäritet
 • Impulssvar
 • Frekvensgång
 • Effekttålighet
 • Känslighet/Verkningsgrad
 • Distorsion
 • Impedans

För att göra det mer pedagogiskt visar vi här på två ytterligheter:

 • Ett så kallat 1:a ordningens delningsfilter ger det bästa impulssvaret och minimalt med fasproblem samt hög känslighet, men det är en stor utmaning att få frekvensgången jämn och optimal effekttålighet samt minimal distorsion
 • Ett vanligt delningsfilter är 3:e eller 4:e ordningens filter då det ofta är vad som "krävs" för att få till en jämn och balanserad frekvensgång och bra effekttålighet samt låg distorsion. Denna typ av filter drar dock normalt ner känsligheten, och impulssvaret blir sämre än 1:a ordningens filter. En annan nackdel är att priset ökar när antal komponenter ökar, och det finns risk för dippar i impedans kurvan, vilket kan ge en svårare last för förstärkaren.

Delningsfiltrets design är det som gör mest skillnad på en högtalardesign och här spelar delningsfilterkonstruktörens erfarenhet väldigt stor roll för det slutgiltiga resultatet där både lådvolymer, låddesign och vilka element man väljer ut spelar stora roller.

Verkningsgrad? Vad, varför och är det intressant eller viktigt?

Verkningsgrad i högtalaren är också en kompromiss.

Hur är verkningsgraden i en högtalare i förhållande till högtalarens kvalité?

Verkningsgraden är högtalarens effektivitet per inmatad effekt kontra det ljudtryck som högtalaren alstrar och mäts normal i dB/1 watt.

Högtalarens effektivitet är mest beroende av elementens verkningsgrad/effektivitet men även delningsfilterfilter design och lådkonstruktion påverkar verkningsgraden.

Verkningsgraden är i högsta grad ett exempel på att det är kompromissandets konst som gäller.

Om Verkningsgraden är väldigt låg då krävs mycket kraftfull förstärkare för att alstra önskat ljudtryck, men det finns också rent fysiska begränsningar på hur hög verkningsgraden kan bli.

Ser man på det enskilda elementet så gäller det att på ett optimalt sätt få ut högsta möjliga verkningsgrad utan att andra parametrar blir alltför bristfälliga.

Så här gäller det att hitta den bästa kompromissen mellan flera faktorer:

 • Verkningsgrad
 • Frekvensgång
 • Distorsion
 • Frekvensområde

Även kostnaden måste avvägas noga.

Exempel: man kan exempelvis öka verkningsgraden genom att göra membranet lättare och magneten större/kraftigare, men använder man samma material så måste man minska tjocklek/vikt och det medför ett mindre stabilt membran och därmed kommer elementet skapa mer distorsion.

Omvänt om man vill minska distorsion genom att gör membranet mer stabilt då kommer vikten öka och därmed verkningsgraden sjunka.

Så allt handlar om att hitta en kompromiss och optimera material och kombinationer av material för optimal balans mellan de olika parametrar som nämnts ovan.

Många produkter på marknaden är angivna med felaktiga/osann fakta när det gäller t.ex. verkningsgraden, men vissa anger toppvärde som kan vara en hög peak i frekvensgången som verkningsgrad.

Rättvis angivelse är en genomsnittlig verkningsgrad över ett stort frekvensområde som högtalaren täcker.

Storleken på elementet påverkar verkninggraden så generellt kan man få ut högre verkningsgrad ur större element.

Generellt kan man göra denna sammanfattning:

- Extremt bra element med mycket låg distorsion har alltid begränsad verkningsgrad,typiska hifi och high end element.

- Element med extremt hög verkningsgrad har alltid begränsad kvalitet och ofta högre distorsion och/eller användningsområde/frekvensomfång.

En jämförelse : fjädringen på en bil är ett exempel på att det är kompromissandets konst som gäller.

En mjuk fjädring ger bra komfort i låga farter men fungerar dåligt i höga farter. Omvänt så är en hård fjädring bra i höga farter men blir stötig i låga farter.


Ange modell eller nyckelord (Ex: Subwoofer)
Denna produkt har ingen mjukvara/drivrutiner (än).
Säkerhetsfråga
Captcha Image
Skicka formuläret