Generell FAQ & Support
Välj en produkt i menyn för att se specifik support.
Var kan jag hitta mjukvara till min XTZ-produkt?

Om din XTZ-produkt inkluderar mjukvara, kan den laddas hem från dess specifika produkt-sida.

Använder ni äkta SEAS element?

Ja,vi använder äkta SEAS element och vi har mångårig relation med SEAS så ni kan kontakta  SEAS  i Norge för kontroll.


Har XTZ några planer på att ta fram en AV-receiver i framtiden?

Nej, för tillfället har vi inga planer på att tillverka en AV-receiver. Vi vill behålla fokus på att ta fram högtalar-, subwoofer-  och stereo-förstärkare med bästa möjliga kombination av pris och prestanda.

Är era högtalare tungdrivna för förstärkaren?

Det som gör en högtalare tungdriven är avancerade filter med "svåra" impedansförlopp och djupa "dippar"/dalar i impedansförloppet. Våra högtalare har ett väldigt förstärkarvänligt impedansförlopp då vi har lagt stor möda på att optimera filterkonstruktion och parametrar. Tex når impedansen sällan under de specificerade 4 ohm som är standard, något som annars är ganska vanligt hos andra högtalare.Vilken normal, väldesignad förstärkare som helst kan användas.

En mycket vanlig missuppfattning är att högtalare med lägre känslighet samtidigt är svårdrivna. Det är inte sant, utan är oftast bara en fråga om hur mycket  ljudtryck man får ut vid en viss effekt. Självklart behöver en högtalare med en känslighet på 88 dB/1 watt mer effekt för att nå samma ljudtryck som en högtalare på 90dB/1 watt. Samtidigt kan högtalaren med högre känslighet ändå innebära en svårare last för förstärkaren om det finns starkt reaktiva komponenter i delningsfiltret, eller impedans-"dippar" på vissa frekvenser.
Är era subwoofers extra känsliga för placering?

Nej, inte mer än någon annan subwoofer.Det är felaktigt och påstå att en subwoofer är känslig för olika positioner utan det är rummet i fråga som avgör hur känslig en subwoofer är beroende på olika placeringar.Anledningen är att frekvenser under 100hz sprider sig lika mycket i alla riktningar oavsett konstruktion.Men XTZ:s subwoofers har en stor fördel när det kommer till dina möjligheter att justera ljudet på flera olika sätt med baspluggar till basreflex-portar,filters och olika EQ alternativ. Detta gör det enkelt att hitta en bra placering och en perfekt basåtergivning.

Har era högtalare en bred/stor ljudbild?

En stor ljudbild beror mest på hur mycket refekterat ljud kontra direkt ljud från högtlalaren,mer reflexer från väggar,tak och golv ger en större ljudbild men samtidigt blir ljudbilder mer diffus och inte lika tydlig om reflexerna är mindre och därmed en mindre ljudbild.Så detta är en avvägning och mycket subjektivt.Även hur man riktar högtalarna påverkar om högtalaren är riktad mot lyssnaren eller mer rakt fram.Samma avvagning är det med högtalarens spridning där man i vissa fall vill ha en viss spridnning för att täcka upp rummets olika platser men i andra fall optimera endast en lyssningsplats så det gäller att balansera spridningen beroende på andvändning.
Ljudets strålningsmönster är väldigt frekvens-beroende. Låga frekvenser sprids i princip 360 grader, men högre frekvenser är riktade. Som exempel våra modeller som använder en banddiskant kommer till exempel att rikta ljud i en bred horisontell vinkel, men vertikal strålning är begränsad. Detta är en fördel då energimängden som utstrålas mot taket och golvet minskar. Följaktligen minskar även reflektionerna och vi får färre fasfel från rummet. Läs mer i vår ljud-filosofi.

Fungerar era subwoofers för musik och filmer?

Ja, det gör dem. Vi tycker att en bra subwoofer ska kunna återge både musik- och filmljud. I grund och botten är det ingen skillnad på att återge musik- eller filmljud eftersom vår referens är samma nämligen verkligheten. En subwoofers uppgift är att spela upp vilken information som än finns i in-signalen. Om det är en bra subwoofer, kommer den att utföra detta på ett naturligt och korrekt sätt utan att lägga till någon karaktär eller förvrängning. Läs mer i vår ljud-filosofi.

Fungerar era DSP appar eller mjukvaror till andra hörlurar?

Vi har gjort en DSP optimering baserat på mätning av våra lurar det innebär att andra lurar som har en annan karaktär kan i många fall bli sämre är DSP optimering eftersom toppar och dalar ej matchar i frekvens.


Hur vet jag om XTZ:s högtalare passar mig?

Vi optimerar våra högtalare för neutral återgivnings-karaktär. Principen är att ta fram ett ofärgat ljud, så rent och exakt som möjligt. Om du inte föredrar den här typen av ljud, är våra högtalare utrustade med flera alternativ för justering, vilket låter dig anpassa ljudet till ditt din smak  och även till rummet vilket är väldigt viktigt. På det här sättet erbjuder våra högtalare större möjligheter att uppnå det ljud du vill ha, jämfört med andra märken. Om du fortfarande inte är övertygad, så har vi ett "Buy & try"-koncept där du i 3 veckor får prova produkten men alternativet  att lämna tillbaka högtalarna med full återbetalning. Läs mer i vår ljud-filosofi.


Bör inte en center högtalare ha två mellanregister-/bas-element?


Vi har flera modeller med ett mellanregister-/baselement och en diskanthögtalare, istället för det mer vanligt förekommande konceptet med en diskanthögtalare och två mellanregisters-element. Precis som alla andra högtalare, är detta en kompromiss, och båda lösningarna har sina för- och nackdelar. Många tror att en center högtalare är någon form av specialhögtalare, men så är inte fallet. En vanlig högtalare fungerar i princip utmärkt som en center.

Ett undantag är vår Cinema M6 som har två mellanregister-/baselement men där ha vi löst det "klassiska" fasproblem som de allra flesta normala centerhögtalare har.Därför är M6 en väldigt unik högtalare. Läs mer under produktinfon M6 men öven i vår ljud-filosofi.


Bör jag köpa en 10" eller 12" subwoofer

Det finns ingen generell regel där man kan säkert säga att en 10" subwoofer är att föredra mot en 12".Däremot kan man säga att en större subwoofer har i de flesta fall mer kraft och kan uppnå högre ljudtryck än en 10" och förutom mer kraft så ger de i de flesta fall en relativt lägre distortion vid en viss volym.

Vanliga missuppfattningar :

10" passar bättre i ett mindre rum? Nej detta stämmer ej.

10" är mer snabb än en 12" ? Nej,det stämmer inte.Snabbhet att klara snabba basförlopp skiljer ej åt mellan 10" och 12" bas utan det beroe mer på hur element/låda är konstruerad.Det betyder att en 12" kan vara snabbare är en 10" men självklart ochså tvärtom.Att tänka på är att ett 12" element behöver röra sig mindre är ett 10" element för samma ljudtryck vilket kompenserar det faktum att de större elementet kan ha större massa.


Är det viktigt att ha identiska högtalare i ett surround-system?

Det är en fördel, men inte nödvändigt i de flesta fall. Vanligtvis rekommenderar vi att använda samma, eller åtminstone liknande, högtalare när man matchar front-högtalare med center-högtalaren. De bakre kanalerna återger bara en liten del av informationen - ambiens och effekter, så behovet av att matcha dessa tonalt är begränsat.Det är mer viktigt att varje högtalare är av bra kvalité än att de är helt identiska i kararktär.

Vilken karaktär har XTZ-högtalare?

Vi har valt att optimera våra högtalare för en neutral återgivning. Enligt vår filosofi är den enda användbara referensen en återgivning helt utan ljudfärgning.Målet är att försöka återge ett veklighetstroget ljud och därför försöker vi optimera våra produkter men en så jämn frekvensgång och så låg förvängning som möjligt. Läs mer i vår ljudfilosofi.

Vad är Buy & Try och hur fungerar det?

Vi är först ut på marknaden med att erbjuda Buy & Try för att bevisa att vi endast vill ha nöjda kunder.  Buy & Try innebär att du kan köpa och test-lyssna på produkterna hemma under tre veckor, och om du inte är nöjd kan du lämna tillbaka produkten med full återbetalning. Produkterna måste lämnas tillbaka i nyskick i dess originalförpackningar. Återlämningen måste godkännas av oss i förväg, och vi kommer att hjälpa dig hitta de bästa prisalternativen för leverans genom våra kontakter och avtal med leveransbolag. Leveransavgiften du betalar är givetvis så låg som nettopriset vi får. Vänligen observera, spara alltid originalförpackningen! Buy&Try

Var kan jag lyssna på XTZ-produkter?

Du kan självklart lyssna på våra produkter hos våra återförsäljare.Men när man lyssnar på HiFi-produkter tar det lång tid även för en erfaren person att göra en rättvis kvalitetsuppskattning. Det absolut bästa sättet är att testa hemma (ett lyssnings-rum i en affär låter aldrig likadant som ditt eget lyssnings-rum). Av denna anledning erbjuder vi Buy & Try med full återbetalnings-policy om du inte är nöjd (högtalarna måste vara i nyskick när de anländer till oss) inom tre veckor.

Vem behöver XTZ Room Analyzer?

Room Analyzer är ett mätverktyg för att kontrollera högtalare, rum och kombinationen av högtalare och rum. Det skulle kunna anses onödigt för en "vanlig" kund för att använda dessa produkter, men rummet och högtalarna avgör ca 95% av slutresultatet. Att förbättra rummet och högtalarna är ett effektivt sätt att få bättre ljud. Exempelvis kan rätt placering av högtalarna kan i vissa fall förbättra ljudet mer än köpa dyra kablar och elektronik. Läs mer.

Varför brummar min subwoofer?

Det absolut vanligaste felet är att det uppstår ett sk "jordbrum". Oftast beror det på att lågnivåkabeln är för dåligt skärmad eller har för hög resistans i jordledaren. Om ni har brum, prova att dra ur kabeln ur subwoofern. Försvinner brummet då, prova med en annan bättre skärmad kabel, gärna så kort som möjligt. Om brummet försvinner eller blir mindre ligger felet i kabel eller i huvudförstärkaren. Brum kan även uppstå för att man tex har kopplat in TV-signalen i samma förstärkare. Det beror då på att olika komponenter i anläggningen har olika jordpotential. Man kan ofta lösa det genom att driva så många av enheterna som möjligt från samma vägguttag. Prova att koppla ur allting annat än subwoofern ur förstärkaren. Brummar det fortfarande då, så kan du kontakta vår support.

Kontakt

Varför når inte vissa av XTZ:s subwoofers 20 Hz?

En bas som går linjärt ner till 20Hz skapar ibland problem i ett vanligt rum och är därför inte alltid optimalt. Det fungerar naturligtvis bra i ett väldämpat rum, men normala rum har ej tillräcklig dämpning i basområdet.Därför har vi valt  att anpassa våra subwoofers både för väldämpade rum och för mer normala rum, vilket innebär att rummets förstärkning med fallande frekvens tas med i beräkningen.Flera modeller som Cinama och .17 serien har en switch där du väljer läge beroende på rummet. En subwoofer som optimeras ner till 20Hz ger även mindre energi högre upp i frekvens, så när det gäller ljudtryck så är en subwoofer alltid en kompromiss mellan djupbas och basåtergivning högre upp i frekvens man kan således välja mellan att optimera maximalt ljudtryck vid låga frekvenser eller vid högre frekvenser eller konstrurera så ljudtrycket blir likt över hela basregistret vilket då ger lite lägre maximalt ljudtryck.

Många produkter på marknaden anges med "saltade" fakta eller utan info vid vilken -dB punkt som basen har vid 20Hz.
Den vanligaste standard är vid +/-3dB i ett ekofritt rum.

 Läs mer i vår ljud-filosofi.

Varför är känsligheten ganska låg på vissa av era modeller?

Det är en vanlig missuppfattning att hög känslighet alltid är bättre än en lägre men detta stämmer ej eftersom de fysiska lagarna sätter en gräns på hur hög känslighet man kan få ut utan och få en för hög förvrängning av ljudet.Detta är mao en kompromiss man måste hitta mellan känslighet kontra förvrängning.

Många produkter på marknaden anges med icke korrekta värde som exempel kan toppvärde av känslighet anges medan gänse standard är genomsnittsvärde.

Exempelvis vår 99 serien har relativt låg känslighet men det beror på att vi använder ett av marknadens bästa element från SEAS med otroligt låg förvrängning och därmed kommer känsligheten bli lite lägre.Ange modell eller nyckelord (Ex: Subwoofer)
Denna produkt har ingen mjukvara/drivrutiner (än).
Säkerhetsfråga
Captcha Image
Skicka formuläret