Cinema M8 – Kraft,Dynamik,Precision för alla typer av rum !

Cinema M8 är på flera sätt en helt unik hemmabiohögtalare. Den innehåller hela 8 element i ett kompakt kabinett för att kunna ge dig mycket flexibilitet när det gäller placering/montering och samtidigt leverera en kraftfull och precis hemmabioupplevelse. För att dessa mål ska kunna uppnås kommer M8 med elementen ordnade i ett unikt arrangemang med sex domeelement i en line-array och två 8” baselement i D'Appolito-arrangemang. Denna unika kombination verkar för optimalt kontrollerad ljudspridning, vilket bidrar till mycket hög ljudkvalité – inte bara för en ensam lyssnare,utan även på flera lyssningpositioner och samtidigt minimal  inverkan av rummet.Fler fördelar med konstruktionen är den extraordinära känsligheten i kombination med hög effektålighet, vilken gör det möjligt för M8 att fylla rum på upp till 120 m² med ett kraftfullt, rent och neutralt ljud.

Element
Element

De högsta frekvenserna och den mest väsentliga övre delen av mellanregisterfrekvensern reproduceras av ett specialutvecklat arrangemang med sex specialdesignade domeelement, i en line-array,med mycket hög effekttålighet och precision. Denna unika konstruktion tillåter specialdesignade alternativ, såsom en väldigt låg delningsfrekvens till bashögtalarna och kan därför leverera minsta möjliga fasförskjutning, minimal förvrängning, hög maximal SPL-kapacitet, optimal frekvensrespons och hög effektivitet. De två 8" basselementen är placerade i D'Apppolito-arrangemanget och i kombination med de 6 domeelementen  uppnår det ett optimerat spridningsmönster för ditt hemmabiosystem / hifi-system. Tillsammans kan de totalt 8 elementen skapa väldigt höga ljudtryck, även i stora rum.

Ljudjusteringar
Ljudjusteringar

Med hjälp av en lättåtkomlig switch på M8-högtalarens baksida kan du på ett enkelt sätt anpassa ljud-karaktären till rummets akustik och dina preferenser.Välj mellan neutral (0 dB), lätt förhöjd (+ 2 dB) eller lätt reducerad (- 2 dB).

Kabinett
Kabinett

Som kabinettmaterial, i denna slutna konstruktion, använder M8 sig av HDF. Detta material utgör, i jämförelse med MDF, ett ännu fastare och mer stabilt material, vilket gör att högtalarna väger mycket. Interna resonanser reduceras effektivt, med hjälp av parallelltrapets-formen. Fronten på M8 är till 7.5° vinklad i riktning mot rummets mittpunkt, så att högtalarna enkelt kan monteras på väggen och ändå har en optimal riktning mot lyssningspositionen. 4st insatsgängor på baksidan underlättar en säker och stabil montering med 2st Flushmount Kit.

Lacken
Lacken

Beläggningen på kabinetterna är antireflektions-lack av hög kvalitet,  lacken är applicerad i flertal lager för att uppnå en jämn och precis ytfinish. Resultatet är en unik finish som ger ett elegant och professionellt intryck som minimerar störande ljussken från bildskärmar och biodukar.

Terminal
Terminal

Cinema M8s anslutningar är designade för såväl bi-wiring som bi-amping. Kontakterna är guldpläterade för att minimera resistans vid signalöverföringen. De teminal-jumpers som medföljer till bi-wiring-terminalen inkluderar spadar av ren koppar. De massiva terminalerna tillåter en säker och optimal inkoppling av dina kablar.

Magnetisk frontgrill och logotyp
Magnetisk frontgrill och logotyp

Magnetiska fäste finns på Cinema M8s frontgrill vilket ger ett elegant uttryck om de används utan frontgrill. Det svarta tyg som används är ogenomskinligt och i princip helt ljudtransparent. Detta skyddar också effektivt elementen mot potentiella skador. Den magnetiska logotypen kan enkelt fästas eller tas bort på frontgrillen eller på kabinetten.

THX ULTRA CERTIFIERING


En perfekt hemmabioupplevelse kräver högtalare som kan hantera extrem dynamik vid höga ljudtrycksnivåer. Samtidigt bör ljudet vara kristallklart och fritt från förvrängning. Dessa är de mål som fastställdes för CINEMAserien, som till och med överträffades genom att använda sig av många specialtekniker.

XTZ CINEMA-produkter märkt med THX-certifiering testas och godkänns för hela THX-upplevelsen. THX-certifiering är en försäkring till konsumenter av kompromisslös kvalitet, bästa prestanda och konsistens. Med blandningen av konst, teknik och de ständigt föränderliga utmaningarna i en verklig visningsmiljö fortsätter THX och dess partners att leverera en övergripande upplevelse precis som skaparens vision.

Mer Information

Diskantregister-Mellan-Array

Den unika konstruktionen med 6 domeelement i line-array uppställning är hjärtat av M8s konstruktion och ansvarar för reproduktionen av det mycket viktiga frekvensområdet mellan 950 Hz och 30 000 Hz. Dessa 6 domeelement skapar en strål/riktingseffekt av elementen i linje i både horisontell och vertikal riktning. Därför är det möjligt att täcka detta stora frekvensomfång från en "punkt" och uppnå flera stora fördelar. Cinema M8 är utformad i en ren 3-vägskonstruktion, där en av de sex domeelementen spelar frekvenser från 2 500 Hz upp till 30 000 Hz. De andra fem domeelementen spelar frekvenser mellan 950 Hz och 2 500 Hz. Eftersom man använder sig av 5 identiska extremt lätta element för mellanregistret (över ett brett frekvensområde) är M8 kapabel att reproducera en väldigt snabb,exakt och dynamisk impulsrespons med en mycket linjär fas och med ”punktkällskaraktär”. Tack vare konstruktionen med de sex domeelementen i en line-array  är spridningsmönstret kontrollerat och optimerat för att täcka ett typiskt hemmabiorum eller Hi-fi-rum med samtidigt minimal påverkan av rummet.

Inom en vinkel av +/- 30° är frekvensresponsen i det närmaste helt jämn och neutral medans mer Off-axis är energin dämpad och minimerar därmed tidiga reflektioner på väggar, golv, tak och rummets negativa påverkan av ljudupplevelsen.

I praktiken leder detta till ett mycket detaljerat och precist ljud med hög dynamik och en väldigt ren reproduktion av röster,  även i rum som inte är akustiskt optimala. Ännu en fördel med 6 domeelement är den extremt låga distorsion som uppnås genom att använda många element av hög kvalitet i samverkan och i kombination med den rätta designen av delningsfiltret. Energin delas mellan 6 enheter och därför spelar varje individuellt element med en mycket låg förvrängning. Cinema M8 kan reproducera en extremt hög ljudnivå utan att någonsin låta orent. En hög maximal ljudnivå försäkrar en extraordinär dynamisk kapacitet. Domeelementen själva består av japanskt silke som har stärkts av en polymer beläggning. Dess magnetsystem innehåller en mycket stark neodymiummagnet och kortslutningsringar i koppar för att tillhandahålla ett jämnt och brett magnetfält. Den 9 mm tjocka frontbaffeln är gjord i gjuten aluminium och garanterar en effektiv värmeavledning.

Basregister

Membranen i Cinema M8´s basregister består av långa cellulosafibrer och en polymer-blandning för att uppnå en generellt hög rigiditeten. Denna materialblandning och konstruktion försäkrar maximal styrka och styvhet samtidigt som vikten är mycket låg. Den Konstruktionen av membranet ger en väldigt bra balans mellan vikt, styvhet och dämpning och klarar av att reproducera mycket höga ljudnivåer med låg distorsion. Den gjutna aluminiumkorgen medför en hög stabilitet och ventilation för hela konstruktionen. Med den optimerade konen, upphängningen och motorn flyttas membranet i en kontrollerad kolvrörelse och därmed kan reproducera impulser med hög precision. För att kontrollera spridningsmönstret och reducera oönskade reflektioner från golv och tak är elementen arrangerade i en D'Appolito-formation som även minskar distorsion och ökar dessutom känsligheten. Tack vare de starka magneterna kan elementen hantera kraftiga utslag och dynamik, ett perfekt val för hemmabioinstallationer med höga krav. Delningsfrekvensen till domeelementen har satts mycket lågt (950 Hz), vilket medför en minimal fasförskjutning såväl som en jämn och kontrollerad spridning både On-axis och Off-axis. Den låga delningsfrekvensen är också långt från basens uppbrytning, vilket leder till en optimal basprestation och ett mycket rent mellanregister med en minimal distorsion.

Delningsfilter


Sex domeelement kombinerade med två 8” basar tillhandahåller en mycket bra grund för att använda delningsfrekvenser som gör det möjligt för elementen att jobba optimalt. Under utvecklingen av Cinema M8 opimerades delningsfiltret väldigt noggrant för att nå en perfekt hemmabioupplevelse. Målet med utvecklingen var att uppnå hög effektivitet, klara höga ljudtryck med en kontrollerad spridning och låg förvrängning. Med många konventionella högtalardesigner vore detta inte möjligt utan en signifikant ökning av storleken av kabinett/låda. Alla komponenter på delningsfiltret är av mycket hög kvalitet för att försäkra en optimal signalöverföring och längsta möjliga livstid. Filtret innehåller luftlindade spolar med låg intern resistens och järnkärnesspolar för en hög magnetisk mättnad, MKP-kondensatorer och MOX-resistorer med låg induktans. Basfiltrets branthet är av den fjärde ordningen (24 dB), mellanregister-elementen har ett tredje ordningens (18 dB) lågpassfilter och högpassfilter. Högpassfiltret på diskanten är av tredje ordningen. Delningsfrekvensen från basen till domeelementen är låg och långt från baselementets uppbrytningsfrekvens. Tack vare denna filterdesign klarar M8 av höga nivåer med låg förvrängning och ett väldigt dynamiskt och neutralt ljud.

Room Tuning


Cinema M8 har en switch på baksidan för att anpassa diskantnivån efter rådande akustik i rummet och personlig smak. Det är möjligt att antingen minska diskantnivån något (- 2 dB),  ställa in diskantnivån till neutralt läge (0 dB) eller att öka diskantnivån något (+ 2 dB).Det första alternativet(- 2 dB) är väldigt bra i rum med en längre efterklang, medan det sista alternativet(+ 2 dB) kan passa starkt dämpade hemmabiorum. Det neutrala alternativet(0 dB) är generellt avstämt för att passa de flesta rum och lyssningspositioner.

Flushmount Kit

M8 kan monteras på väggen med antingen ett VESA 75-fäste, med hjälp av de inbyggda nyckelhålshängarna eller vårt flushmount kit för en mer stabil montering (alternativt horisontell montering). Flushmount kitet består av en platta som passar på baksidan av högtalarna och en motsvarande platta som monteras på väggen. De två plattorna är lätta att sammankoppla och lämnar tillräckligt med utrymme (15 mm) för kabelmontage, även då högtalarna hänger på väggen.