Room Analyzer II Pro


Room Analyzer 2 Pro

1990 Kr
St
Lägg i kundvagn!

 "If you are looking for a way to gain more insight into how your speakers interact with your room and what to do to fix any issues, the XTZ Sound Room Analyzer II Pro kit is probably the easiest method out there."

- Audioholics - 


Room Analyzer 2 Pro

En bra högtalare kan bara låta så bra som placeringen och rummet tillåter. Detta är på grund av att lyssningspositionen och rummet självt påverkar ljudet otroligt mycket.  Våra mätsystem och Room Analyzer mjukvaran hjälper dig att lösa de här problemen.  Mjukvaran, som är anpassad för Windows, är väldigt enkel att använda och har flera olika mätmetoder för att kräma ut det sista i anläggningen.  Mätkurvorna ger dig information om var problemen ligger och du kommer märka att t.ex. stående vågor, rumsnoder och fasväxlingar påverkar även de bästa anläggningarna.

Lätt att använda

Mätsystem är vanligtvis avsedda att användas av för ändamålet utbildade personer, men Room Analyzer II pro är ett avancerat och precist mätsystem som är lekmän klarar av att hantera. Ett självklart hjälpmedel till alla som vill optimera sitt ljud. Oavsett prisklass så har du glädje av ett mätsystem. 

Frekvensrespons - Full Range

Visar en exakt mätning för nogrann optimering av ljudet. Den blå linjen visar frekvensresponsen (tre olika upplösningar: Anechoic, Ambient & Raw) medan de röda staplarna visar efterklangstiden i rummet med en oktavs upplösning.)

Real Time Frequency Analysis – RTA

Visar frekvensresponsen på en plats, med 1/3 oktavs upplösning.

Frekvensområde: 16 – 20000 Hz

Room Analyzer

Room Analyzer använder 4 sveep för noggrannare mätresultat och ger en högupplöst mätning i basområdet. Du kan välja 1 mätpunkt eller 3 mätpunkter för en genomsnittlig mätning av hela rummet. Ger info om ”Found Room Modes” informerar om funna problem och lämpliga åtgärder med Q-värde, frekvens och Gain. En 2D graf visar även efterklangstiden. Frekvensområde: 16 – 250 Hz

2D och 3D vattenfallsdiagram

3D och 2D vattenfallsdiagram för analys av efterklang i rummet.

Frekvensområde: 16 – 20000 Hz 

Tidsomfång: 0 – 200 ms

Avancerad SPL Meter

Exakt ljudtrycksmätning med valbar längd och frekvensviktning. Visar kontinuerlig och max-nivå tillsammans med valda medelvärden

2D vattenfallsdiagram

2D vattenfallsdiagram för analys av efterklang i rummet

Frekvensområde: 16 – 250 Hz

Tidsomfång: 0 – 200 ms

Delay Alignment

Det nya verktyget Delay Alignment används för att tidskorrigera olika ljudkällor. Genom att mäta tidskillnaden mellan ljud som kommer från högtalare eller subwoofer, kan lämpliga justeringar göras för subwooferns placering eller fas.